TIẾN ĐỘ

Hiện tại dự án Tara Residence đã gần hoản thành việc ép cọc, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tiến độ liên tục của dự án.

Tiến độ dự kiến của dự án Tara Residence

Xem thêm: Nhà mẫu Tara Residence